NAŠE AKCE

Dny mladých hasičů

dnymladychhasicu2016_letak_1024px

Informace pro rodiče – dispozice provozu tábora

Dny Mladých hasičů budou organizovány ve čtyřech termínech o prázdninách 2016:
11. – 15.7. pondělí – pátek
16. – 17.7. víkend
18. – 22.7. pondělí – pátek
23. – 24.7. víkend.
Projekt je založen na konceptu příměstského tábora, kdy účastníci přespávají doma a denně dojíždějí na táborovou základnu. Základna je situována do zahrady v Loretánské ulici č.8, Praha 1, přičemž její základ tvoří soubor velkých vojenských stanů tzv. MASH a výcvikový polygon pro mladé hasiče. Pro výcvik na mělké vodě je využívána požární nádrž z období II.světové války, která je situována v zahradě při zdi s Loretánskou ulicí za kaplí sv.Barbory. Na základně probíhají základní programové bloky – seznámení se s hasebními technikami, hasičské dovednosti, tělesná příprava, pořadová příprava, záchranářské techniky, sebeobrana – za účasti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, záchranářů ze spolku Prevence dětem a Městské policie hl.m.Prahy. Mimo základnu je organizován externí program – seznámení s činností jednotek HZS hl.m.Prahy a s výstavbou mobilní části protipovodňových opatření.

>> PROGRAMOVÉ SCHÉMA <<

Obědy jsou zajištěny v jídelně Hradní stráže, pitný režim je zajištěn po celou dobu programu včetně svačin.
Kapacita každého turnusu je uvažována pro 50 dětí, které budou rozděleny do 5 družstev podle věku, výkonnosti a tělesné konstituce, aby si každý z účastníků program užil a nestrádal.
Služba bude děti přijímat denně od sedmé ráno v místě konání a v 18hodin si opět lze na tom samém místě dítě převzít.

Upozorňujeme, že se nejedná o zotavovací akci pro děti dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb. a na základně nebude organizováno ubytování, k dispozici jsou pro každý případ polní lůžka k odpočinku. Základna je vybavena hygienickým zázemím a tekoucí vodou.
Každý z účastníků bude pojištěn v rozsahu odpovídajícím podmínkám sportovního výkonu v nadstandardní kategorii – jistota je jistota.

Víkendový program budce organizován, pokud bude přihlášeno alespoň 10 dětí a družstva budou přizpůsobena počtu účastníků.

Před tím, než se rozhodnete své dítě přihlásit, prosíme, dobře zvažte, zda je nabízený program pro něj vhodný. Nejedná se rozhodně o to, zda jej zvládnou – při rozdělení do družstev zohledňujeme tělesnou konstituce, ale zejména zájem. Náš program je sestaven pro děti, které projevují o téma zájem a rozhodně není koncipován jako babysitting.Na základě zkušeností z minulých ročníků, právě s ohledem na účastníky, kteří se mají zájem aktivně programu účastnit, nově stanovujeme výhradu možnosti ukončit účast takovému účastníkovi, kterého program nezaujme a bude jej narušovat. Takovému účastníkovi se vrátí účastnický poplatek v plné výši.

Pokud máte zájem přihlásit vaše dítě k účasti, vyplňte PŘIHLÁŠKU zde dole a po vyplnění potvrďte tlačítkem ODESLAT.

Přihlášky jsou systémem přijímány do vyčerpání stanoveného počtu, další v pořadí budou vedeni jako náhradníci, kteří zaujmou místa těch, kteří nesplní další podmínky pro účast.

Následně vám do 10dnů potvrdíme zařazení vašeho dítěte do programu. Zájem o účast v minulém roce vysoce převýšil kapacitní možnosti programu a budeme se snažit každého uspokojit.

Do 10-ti dnů od potvrzení o zařazení vašeho dítěte do programu
1.    uhradíte účastnický poplatek dle zvoleného programu – pokyny pro úhradu naleznete v potvrzení o zařazení vašeho dítěte do programu
2.    emailem nám zašlete fotografii vašeho dítěte – podrobné pokyny naleznete v potvrzení o zařazení vašeho dítěte do programu
3.    emailem nám zašlete naskenovaný vyplněný formulář UPOZORNĚNÍ RODIČŮ, který bude přiložen k potvrzení o zařazení vašeho dítěte do programu

V den nástupu předáte – PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (formulář vám zašleme samostatným emailem před zahájením programu) a kopii kartičky pojištěnce

Důrazně vás žádáme o přesné dodržení pokynů a zejména pečlivé vyplnění přihlášky a formulářů, každá nepřesnost si vyžaduje zbytečné administrativní úkony, tedy čas, který může být využit ve prospěch kvalitnější přípravy tábora.

V případě nejasností se nebojte dotázat na tabor@hasicipraha1.cz

Těšíme se, že účast proběhne ke  spokojenosti Vaší i Vašeho dítěte.