Dny mladých hasičů

Dny mladých hasičů proběhnou i v roce 2017

Projekt je založen na konceptu příměstského tábora, kdy účastníci přespávají doma a denně dojíždějí na táborovou základnu. Základna je situována do zahrady v Loretánské ulici, přičemž její základ tvoří soubor velkých vojenských stanů vzor ZS-1 a výcvikový polygon pro mladé hasiče. Pro výcvik na mělké vodě je využívána požární nádrž z období II.světové války, která je situována při zdi s Loretánskou ulicí za kaplí sv.Barbory. Na základně probíhají základní programové bloky – seznámení se s hasebními technikami, hasičské dovednosti, tělesná příprava, pořadová příprava, záchranářské techniky, sebeobrana. Vedení družstev zajišťují členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, programové bloky jsou připravovány se záchranáři ze spolku Prevence dětem a strážníky Městské policie hl.m.Prahy. Mimo základnu je organizován externí program – seznámení s činností jednotek HZS hl.m.Prahy a s výstavbou mobilní části protipovodňových opatření ve spolupráci se Správou služeb hl.m.Prahy.

Obědy jsou zajištěny v jídelně Hradní stráže, pitný režim je zajištěn po celou dobu programu včetně svačin. Kapacita každého turnusu je uvažována pro 50 dětí, které budou rozděleny do 5 družstev podle věku, výkonnosti a tělesné konstituce, aby si každý z účastníků program užil a nestrádal.

Služba bude děti přijímat denně od sedmé ráno v místě konání a v 18hodin si opět lze na tom samém místě dítě převzít. Včasnější vyzvednutí je po dohodě možné, ale uvědomte si, že tak bude narušena ucelenost programu pro účastníka.

Upozorňujeme, že se nejedná o zotavovací akci pro děti dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb. a na základně nebude organizováno ubytování, k dispozici jsou pro každý případ polní lůžka k odpočinku umístěná ve vojenských stanech vzor ZS-1. Základna je vybavena hygienickým zázemím a tekoucí vodou.

Každý z účastníků bude pojištěn v rozsahu odpovídajícím podmínkám sportovního výkonu v nadstandardní kategorii – jistota je jistota.

Před tím, než se rozhodnete své dítě přihlásit, prosíme, dobře zvažte, zda je nabízený program pro něj vhodný. Při rozdělení do družstev zohledňujeme tělesnou konstituci účastníků, ale zejména se jedná o jejich zájem. Určitě je však nezbytné počítat s tím, že se jedná o program koncipovaný jako příprava na krizové situace a ne kroužek poslechu meditativní hudby. Náš program je sestaven pro děti, které projevují o téma programu zájem a jsou připraveny zvládnout i odpovádající zátěž, rozhodně není koncipován jako babysitting!!!! Na základě zkušeností z minulých ročníků, právě s ohledem na účastníky, kteří se mají zájem programu aktivně účastnit, je stanovena výhrada možnosti ukončit účast takovému účastníkovi, kterého program nezaujme a bude jej narušovat. Takovému účastníkovi se vrátí účastnický poplatek v plné výši.

KDE: výcvikový prostor SDH Praha 1 Loretánská 8, Praha 1

KDY: ve 29.týdnu (17.-21.7.) resp. ve 30.týdnu (24.-28.7.) roku 2017

ÚČASTNÍK: dítě narozené po 17.7.2004 a před 17.7.2011

Účastnický poplatek za jeden týden programu činí 3.500,-Kč

Přihlašovací formulář bude zpřístupněn v dubnu.


DnyMladychHasicu2016 letak 1024px

Informace pro rodiče – dispozice provozu tábora

Dny Mladých hasičů budou organizovány ve čtyřech termínech o prázdninách 2016:
11. – 15.7. pondělí – pátek
16. – 17.7. víkend
18. – 22.7. pondělí – pátek
23. – 24.7. víkend.
Projekt je založen na konceptu příměstského tábora, kdy účastníci přespávají doma a denně dojíždějí na táborovou základnu. Základna je situována do zahrady v Loretánské ulici č.8, Praha 1, přičemž její základ tvoří soubor velkých vojenských stanů tzv. MASH a výcvikový polygon pro mladé hasiče. Pro výcvik na mělké vodě je využívána požární nádrž z období II.světové války, která je situována v zahradě při zdi s Loretánskou ulicí za kaplí sv.Barbory. Na základně probíhají základní programové bloky – seznámení se s hasebními technikami, hasičské dovednosti, tělesná příprava, pořadová příprava, záchranářské techniky, sebeobrana – za účasti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, záchranářů ze spolku Prevence dětem a Městské policie hl.m.Prahy. Mimo základnu je organizován externí program – seznámení s činností jednotek HZS hl.m.Prahy a s výstavbou mobilní části protipovodňových opatření.

>> PROGRAMOVÉ SCHÉMA <<

Obědy jsou zajištěny v jídelně Hradní stráže, pitný režim je zajištěn po celou dobu programu včetně svačin.
Kapacita každého turnusu je uvažována pro 50 dětí, které budou rozděleny do 5 družstev podle věku, výkonnosti a tělesné konstituce, aby si každý z účastníků program užil a nestrádal.
Služba bude děti přijímat denně od sedmé ráno v místě konání a v 18hodin si opět lze na tom samém místě dítě převzít.

Upozorňujeme, že se nejedná o zotavovací akci pro děti dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb. a na základně nebude organizováno ubytování, k dispozici jsou pro každý případ polní lůžka k odpočinku. Základna je vybavena hygienickým zázemím a tekoucí vodou.
Každý z účastníků bude pojištěn v rozsahu odpovídajícím podmínkám sportovního výkonu v nadstandardní kategorii – jistota je jistota.

Víkendový program budce organizován, pokud bude přihlášeno alespoň 10 dětí a družstva budou přizpůsobena počtu účastníků.

Před tím, než se rozhodnete své dítě přihlásit, prosíme, dobře zvažte, zda je nabízený program pro něj vhodný. Nejedná se rozhodně o to, zda jej zvládnou – při rozdělení do družstev zohledňujeme tělesnou konstituce, ale zejména zájem. Náš program je sestaven pro děti, které projevují o téma zájem a rozhodně není koncipován jako babysitting.Na základě zkušeností z minulých ročníků, právě s ohledem na účastníky, kteří se mají zájem aktivně programu účastnit, nově stanovujeme výhradu možnosti ukončit účast takovému účastníkovi, kterého program nezaujme a bude jej narušovat. Takovému účastníkovi se vrátí účastnický poplatek v plné výši.

Pokud máte zájem přihlásit vaše dítě k účasti, vyplňte PŘIHLÁŠKU zde dole a po vyplnění potvrďte tlačítkem ODESLAT.

Přihlášky jsou systémem přijímány do vyčerpání stanoveného počtu, další v pořadí budou vedeni jako náhradníci, kteří zaujmou místa těch, kteří nesplní další podmínky pro účast.

Následně vám do 10dnů potvrdíme zařazení vašeho dítěte do programu. Zájem o účast v minulém roce vysoce převýšil kapacitní možnosti programu a budeme se snažit každého uspokojit.

Do 10-ti dnů od potvrzení o zařazení vašeho dítěte do programu
1.    uhradíte účastnický poplatek dle zvoleného programu – pokyny pro úhradu naleznete v potvrzení o zařazení vašeho dítěte do programu
2.    emailem nám zašlete fotografii vašeho dítěte – podrobné pokyny naleznete v potvrzení o zařazení vašeho dítěte do programu
3.    emailem nám zašlete naskenovaný vyplněný formulář UPOZORNĚNÍ RODIČŮ, který bude přiložen k potvrzení o zařazení vašeho dítěte do programu

V den nástupu předáte – PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (formulář vám zašleme samostatným emailem před zahájením programu) a kopii kartičky pojištěnce

Důrazně vás žádáme o přesné dodržení pokynů a zejména pečlivé vyplnění přihlášky a formulářů, každá nepřesnost si vyžaduje zbytečné administrativní úkony, tedy čas, který může být využit ve prospěch kvalitnější přípravy tábora.

V případě nejasností se nebojte dotázat na tabor@hasicipraha1.cz